Salgsbetingelser

Versjon 1.0

Det er svært viktig for meg at du blir fornøyd med handelen og varene du kjøper i denne nettbutikken. Jeg vil strekke meg langt for at du skal bli fornøyd. Som en del av det kan du her lese mine utrolig spennende salgs- og leveringsbetingelser. 

Generelle opplysninger om virksomheten:
Firmanavn: Søderlund Design AS
Postadresse: Postb. 411, 2603 Lillehammer
Besøksadresse: Fabrikken, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer
Nettbutikk: www.soderlunddesign.no
E-post: post@soderlunddesign.no
Telefonnummer: 909 43 771
Organisasjonsnummer: 998180031MVA

Søderlund Design as er et gullsmedverksted med utsalg.
Det drives av smykkedesigner og gullsmed Frank Søderlund.

Priser
Alle priser oppgitt på www.soderlunddesign.no er i norske kroner og inkludert 25 % mva om ikke annet er spesifisert. Prisene kan endres uten forutgående varsel. Dette kan skyldes endrede edelmetallpriser, leverandørpriser, fraktpriser, valutakurser og lignende. Jeg vil selvsagt ikke endre på en pris etter bestilling, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunktet som gjelder. Det tas forbehold om mulige skrive/trykkfeil.
 
Betaling
Søderlund Design AS er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsiden, kredittkortopplysninger blir skrevet inn på en sikker kryptert side, SSL.
Kundedata blir ikke delt eller solgt til en tredjepart. Kundedata oppbevares ifølge norsk lov.
Dine kortdetaljer blir ikke på noe tidspunkt tilgjengelig for meg.
Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet først samme dag som forsendelse blir foretatt.   
Salgsbetingelser her gjelder kun for salg i Norge.
Kunder fra Svalbard, Jan Mayen og utlandet må henvende seg til oss pr. e-post, brev eller telefon.
Du må være over 18 år for å handle i nettbutikken. 
Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og  angrerettsloven.


Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos soderlunddesign.no er ansvarlig for betaling av de ytelser jeg leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens brukerkonto, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra min side.
 
Personvern
For å kunne handle i nettbutikken må man registrere seg med navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Jeg lagrer disse opplysningene for internt bruk, men vil aldri selge dine personopplysninger eller gi dem bort til en tredjepart.

Mangler/feil i leveranse og ved produkter
Eventuelle mangler/feil ved en leveranse må rapporteres til post@soderlunddesign.no innen rimelig tid etter at feilen blir (eller burde vært) oppdaget.
Bilder brukt på sidene våre kan avvike noe fra varens faktiske utseende, det er helst steiner i smykkene som er krevende å gjengi nøyaktig.
 
Leveringstid
Det vil være forskjellig leveringstid på mine smykker, da jeg ikke har noe stort varelager og lager det meste på bestilling. Leveringstiden fremkommer under hvert produkt.
I tillegg kommer postgangen (normalt 1-4 dager innen Norge).  Dersom du av ulike grunner ikke aksepterer oppgitt leveringstid, må dette meddeles innen en uke.
Ved kansellering av varer som du har betalt for vil varens verdi bli kreditert, og du mottar en kreditnota pr e-post. Beløpet vil bli tilbakebetalt til samme konto som du brukte til handelen, Restnoterte varer sendes fraktfritt.
 
Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved bestilling pr telefon, e-post eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke jeg opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar mine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller jeg skriftlig/pr. e-post kansellerer ordren. En del av smykkene jeg selger, er unike. Det kan oppstå situasjoner hvor ett og samme smykke blir solgt dobbelt. Feks. ved verkstedutsalg og på nett samtidig.

 
Frakt
Ved betaling med bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard) er det fri frakt på ordrer over kr 1000,-  Ordre under kr 1000,- belastes med fraktkostnad på kr 100,-.  Varen sendes med posten som registrert pakke med sporing.  
 
Salgspant
Søderlund Design as har salgspant i solgte varer til de er betalt i sin helhet, med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens §3-14 flg.
 
Angrerett
Etter angrerettloven gis det 14 dagers returrett for forbrukere på alle varer uten nærmere begrunnelse. Retur av varer må avtales på forhånd. Sammen med returnerte varer må det foreligge et returskjema fås ved henvendelse på e-post. Varene må være ubrukte, i uskadet originalemballasje med ubrutt merkelapp og det skal være mulig å selge varen som ny. Det er lov å prøve smykket men ikke bruke det.
Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) byttes/tilbakebetales varens fulle pris til kjøper. 
Det er fri retur, bruk vedlagte forhåndsutfylte retursedler.
 
Garanti
Alle produkter levert av Søderlund Design AS tilfredsstiller gjeldende krav i Norge og EU, og følger de til enhver tids gjeldende garantiregler for produktgruppen. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien dekker kun selve produktet, og gjelder ikke ved tap. Ved garantireklamasjon må produktet returneres.
 
Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til meg vedrørende returer, garantireklamasjoner og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig ordrenummer, kjøpsdato samt informasjon om hva forsendelsen gjelder.
 
Force majeur
Er Søderlund Design AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Søderlund Design AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet
fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig
fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av
stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
 
Endring i betingelsene
Søderlund Design AS forbeholder seg retten til å endre leveringsbetingelsene uten forutgående varsel. Betingelsene vil til enhver tid være påført versjonsnummer og dato for siste endring, slik at du enkelt kan se om det har kommet endringer siden sist du var her.